Tortuga de Florida


ECOSISTEMA

Tortuga de Florida

Aspecte

La Tortuga de Florida (Trachemys scripta) és una tortuga aquàtica (d’aigua dolça) que té un aspecte semblant al de les tortugues normals. Tenen una mida d’entre 12.50 i 28,90 centímetres. El seu color port variar de verd fosc a verd oliva segons la temperatura de l’época de l’any. Les femelles són una mica més grans que els mascles.

El abandono de especies invasoras: Tortuga de Florida
Foto de (cobcm.net)
TORTUGA DE FLORIDA » Características, Alimentación, Cuidados - Cumbre  Pueblos
Foto de (cumbrepuebloscop20.net)
La tortuga de Florida ya no se puede tener como mascota
Foto de (faunatura.com)

Origen

Les tortuges de Florida són d’una zona que va desde la zona del riu de Mississipí fins al golf de Mèxic, perque que les femelles estiguin en aigues càlides es faborable per els ous.

Es creu que pot haver arribat al delta de l’Ebre degut al canvi climàlic, per que el nivell d’aigua al delta ha agumentat durant els últims anys.

També es creu que ha arribat degut a que la gent ja no les vol com animals de companyia i les tira al mar.

Problemàtica

Com heu pogut llegir abans, aquestes tortugues són d’aigua dolça, i sovint són venudes per tindre en peixeres interiors, però fa uns anys que la gent quan ja no en podia tenir cura les tirava al mar, i llavors, al tirar-les al mar, les espècies pateixen (per que són d’aigua dolça) i fins i tot poden arribar a mutar per tenir que adaptar-se rapidament al canvi d’aigües.

Les Tortugues de florida es reprodueixen molt ràpidament, i són grans depredadores de peixos petits, larves i algues. L’elevat nombre de tortugues pot provocar que acabin desapareixent del delta altres petites espècies.